Què són els modes de recàrrega? Potser és la part menys coneguda de la recàrrega del vehicle elèctric ja que, en general, sempre es parla del tipus de recàrrega o tipus de connector (dels quals ja es va parlar en un altre article). Doncs bé, els modes de recàrrega resulten imprescindibles per a conèixer la comunicació entre els punts de recàrrega i el vehicle, així com el control que podem exercir sobre el procés de recàrrega.

Actualment, i segons l'estàndard europeu, comptem amb 4 modes de recàrrega, tres en corrent alterna i un en contínua. Cadascun s'adapta a una situació diferent i al tipus de vehicle. A continuació, i com un nou article bàsic de la recàrrega del vehicle elèctric a Electromaps, et detallem cadascun d'ells:

Mode 1

En aquesta manera no existeix comunicació cap entre la presa i el vehicle. A més, es tracta d'una presa Schuko domèstica, per la qual cosa el punt de recàrrega no està destinat específicament a la recàrrega del vehicle. És una càrrega lenta, monofàsica, en alterna i amb una intensitat màxima de 16 A i voltatge de 230 V, per la qual cosa la potència màxima de càrrega és de 3,7 kW. 

Aquesta presa no té seguretat ni protecció, per la qual cosa el seu ús està més indicat per a la recàrrega de ciclomotors, bicicletes o patinets elèctrics. També la poden utilitzar els cotxes elèctrics i les motocicletes de gran bateria, però el seu ús no és recomanable, tant per seguretat com per demora del temps de recàrrega.

Mode 2

Es tracta d'un mode exactament idèntic que el 1, però amb la diferència que el cable equipa un sistema de protecció i un interruptor del diferencial, d'aquesta manera s'evita qualsevol problema de connexió amb la xarxa activant o desactivant la recàrrega, una forma d'afegir seguretat en el procés i un grau baix de comunicació entre punt i vehicle.

Normalment, la Mode 2 compta amb una caixa de recàrrega amb un connector Schuko, i el cable es connecta des del vehicle amb aquesta connector, però amb l'afegit del sistema de protecció que hem comentat anteriorment.

Es tracta per tant d'una recàrrega lenta, monofàsica, en alterna i amb una intensitat que normalment és de 16 A, un voltatge de 230 V i una potència màxima de 3,7 kW. Aquest mode és ideal per a cotxes elèctrics amb una bateria petita o híbrids endollables, encara que també per a motocicletes elèctriques.

Mode 3

Aquest mode és el que s'està estandarditzant en les recàrregues de destí, com pot ser la nostra llar, el lloc de treball o els garatges comunitaris, així com centres comercials, restaurants, hotels o altres establiments. És el que coneixem col·loquialment com Wallbox, i la seva funció és únicament per a la recàrrega de vehicles elèctrics o híbrids endollables.

Incorpora diversos sistemes de protecció necessaris per a la seguretat de la instal·lació elèctrica i del vehicle, així com de control per a monitoritzar i detectar la recàrrega, per la qual cosa el grau de comunicació entre punt i vehicle és alt. La recàrrega és semirápida i es realitza mitjançant un cable que uneix punt i vehicle.

Utilitza corrent altern i actua com a monofàsica i, en cas que es pugui, també en trifàsica. La intensitat normal és de 32 A, per la qual cosa la potència màxima és de 7,4 kW. No obstant, si la recàrrega és en trifàsica, la intensitat pot ser de fins a 63 A i fins a un màxim de 43 kW.

En aquest mode de recàrrega, necessitarem un connector Tipus 2 (Mennekes) o Tipus 1 (SAE J1772), depenent del que utilitzi el vehicle, encara que actualment el 90% de vehicles utilitza el Tipus 2.

Mode 4

Aquesta mode està destinat a la recàrrega ràpida en corrent continu gràcies al transformador d'alterna a contínua que incorpora. Generalment el trobem en punts de recàrrega públics, ja que el seu elevat cost limita el seu ús a aquest àmbit.

En aquest cas, el cable ja ve incorporat en el punt de recàrrega, per la qual cosa només cal connectar el costat del vehicle. Les recàrregues són de mínim 50 kW, la qual cosa suposa que en mitja hora podem recarregar pràcticament el 80% de la bateria del nostre cotxe elèctric, sempre depenent de la capacitat de la bateria. No obstant, la potència de recàrrega també pot ser ultraràpida, podent arribar fins als 350 kW. Els connectors que utilitzem són el CCS Combo i el CHAdeMO.

La comunicació entre el punt de recàrrega i el vehicle és total. Així mateix, cal remarcar que s'ha d'evitar abusar d'aquest mode de recàrrega, ja que a la llarga pot danyar la bateria del vehicle i precipitar la seva deterioració.En l'actualitat els modes que s'estan convertint com l'estàndard, són el 3 i el 4, per la qual cosa la comunicació entre punt i vehicle és essencial per al desenvolupament òptim del procés de recàrrega.

En aquest sentit, és completament necessari que la recàrrega del vehicle incorpori un Software de gestió. Electromaps, com a plataforma líder en mobilitat elèctrica, compta amb el sistema de gestió més avançat, permetent al propietari del punt tenir una gran tranquil·litat i control total del seu punt de recàrrega (facturació, informes,…), i gran facilitat d'accés i pagament per als usuaris (APP, targeta o clauer RFID, moneder virtual…).