NOTAS

A la rotonda entre els cinemes i el Decathlon. Dins l'aparcament obert dels multicinemes Bages, al costat de les places d'aparcament per a vehicles de persones amb movilitat reduïda.

En la rotonda entre los cines y el Decathlon. Dentro del aparcamiento abierto de los multicines Bages, al lado de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

INSTRUCCIONES DE USO

App JuicePass

Enchufes / enchufes

FOTOS