NOTAS

entrar per el carrer on hi ha Cafes Batalla i la Canon, al final d'aquest carrer trobareu la empresa IPV amb el punt de carrega per VE

INSTRUCCIONES DE USO

apliacaion PLACEtoPLUG

Enchufes / enchufes

FOTOS