NOTAS

Passat l'hotel Siente Boí, agafar la rampa a la dreta, a les columnes hi ha alguns CETAC

INSTRUCCIONES DE USO

Consultar a l'hotel
Aten

Enchufes / enchufes