NOTAS

Situat davant l'entrada del restaurant Viena del polígon Ramassar

INSTRUCCIONES DE USO

Gestionat per Iberdrola

Enchufes / enchufes

FOTOS