NOTAS

Sin notas

INSTRUCCIONES DE USO

Fra Oslo - E18: Avkjøring 15 mot Sandvika, følg vei 164 mot Sandvika, rett fram i første rundkjøring, p-plass ved rådhuset.
Fra Drammen E18: Ta av mot Bergen/Sandvika, følg skilt mot Sandvika og Høvik (rett fram i 2 rundkjøringer), p-plass ved rådhuset.

Enchufes / enchufes