NOTAS

La Fira de ExpoReus.

INSTRUCCIONES DE USO

Has de demanar la targeta al mostrador de la tenda.
Sols carrega 3 minuts.
Han de sol-lucionar el tems de cárrega.

Enchufes / enchufes

TYPE 2