NOTAS

Cantonada Jaume I amb carrer Esteve Anguera

INSTRUCCIONES DE USO

Tarjeta T-electric APARCAM, App APARCAR, Tarjeta municipi associat a la taula interoperabilitat.

Enchufes / enchufes

CHAdeMO
CCS Combo
TYPE 2