NOTES

Funciona amb la APP, clauer Electromaps i targetes de l'aliança de municipis de Catalunya

OPERATING INSTRUCTIONS

Funciona amb la APP, clauer Electromaps i targetes de l'aliança de municipis de Catalunya

Plugs/sockets

COMMENTS

profile-image JuanFerre
2020-10-11 13:36:49

no funciona