NOTAS

Funciona amb la APP, clauer Electromaps i targetes de l'aliança de municipis de Catalunya

INSTRUCCIONES DE USO

Funciona amb la APP, clauer Electromaps i targetes de l'aliança de municipis de Catalunya

Enchufes / enchufes

FOTOS

COMENTARIOS

profile-image JuanFerre
2020-10-11 13:36:49

no funciona