NOTES

Entre el Parc de Pau Casals i la Biblioteca Ferran Soldevila, al costat de la carretera BV-5301.

INSTRUCCIONS D'úS

Funcionament, de moment, desconegut.

Endolls / endolls

FOTOS