NOTES

Parking del port

INSTRUCCIONS D'úS

App EvCharge / Electromaps

Endolls / endolls

FOTOS

COMENTARIS

profile-image YOSCoaching
2020-08-30 12:27:11

profile-image YOSCoaching
2020-08-30 10:45:48

profile-image mjuliam
2020-08-28 12:49:02

Està dins de la Dàrsena del Port i l'accés és restringit ... hi ha barreres a l'accés i només hi pot entrar el personal autoritzat

profile-image kiki604
2020-08-13 16:32:20

Charge à 18kwh Impossible de finir le check-list avec l’application , impossible de mettre un message et de mettre les étoiles

profile-image kiki604
2020-08-08 17:47:43

profile-image kiki604
2020-08-04 19:10:05

el terminal funciona correctamente

profile-image kiki604
2020-07-31 18:34:17

l’accés és complicat, però el terminal funciona i proporciona 22kwh