NOTES

Estan en el garatge subterrani

INSTRUCCIONS D'úS

Endollar

Endolls / endolls

FOTOS

COMENTARIS

profile-image Raulcc
2019-09-09 21:15:06

profile-image Raulcc
2019-09-04 17:18:35

Cargando el Ioniq a 6,2kW, perfecto!!!

profile-image JaumeFG
2019-09-02 12:06:12

Amb el Zoe carrega a 22 kW

profile-image MABF
2019-09-02 09:33:51

8 punts de càrrega tipus 2 a 7,5 kW