NOTAS

Sin notas

INSTRUCCIONES DE USO

Lokalisert ved E6 og på Oslosiden av Sannesundsbroen. Er på baksiden av McDonald's og ved siden av ToysRUs. Også 1 normalladepunkt.

Enchufes / enchufes