NOTAS

A l’aparcament subterrani Joan de Borbó de la Companyia Empark Aparcamientos y Servicios S.A.

8 equips per a recàrrega de vehicles elèctrics amb potència màxima de càrrega de 22 kW, amb presa tipus 2 (Mennekes)

INSTRUCCIONS D'ÚS:
1.- L'activació i desactivació del procés de recàrrega es realitza remotament des del Centre de Control.
2.- L'usuari de vehicle elèctric que vulgui fer ús del servei de recàrrega, haurà de dirigir-se al intèrfon més proper i sol·licitar als operadors del Centre de Control l'activació del punt de recàrrega.
3.- L’Operador li preguntaran pel número de carregador on ha connectat el vehicle elèctric.
4.- Quan l'usuari desitgi recollir el seu vehicle, haurà de tornar a posar-se en contacte amb el Centre de Control a través d'un intèrfon perquè li desactivin el carregador i pugui desconnectar el cable.

En aparcamiento subterráneo Joan de Borbó de la compañía Empark Aparcamientos y Servicios.

8 equipos para carga de vehículos eléctricos con potencia máxima de carga de 22 kW en toma tipo 2 (Mennekes)

INSTRUCCIONES DE USO:
1.- El inicio y la detención de un proceso de carga se realiza remotamente desde el Centro de Control.
2.- El usuario de vehículo eléctrico que quiera hacer uso del servicio de recarga tendrá dirigirse al interfono más cercano y solicitar a los Operadores del Centro de Control la activación de la recarga.
3.- Los Operadores le preguntaran por el número de cargador en el que ha conectado el vehículos eléctrico.
4.- Cuando el usuario desee recoger su vehículo tendrá que volver a ponerse en contacto con el Centro de Control a través de un interfono para que le desactiven el cargador y pueda desconectar el cable.

INSTRUCCIONES DE USO

Solicitar servicio a través de un interfono (Centro de Control)
El cargador suministra corriente a intensidad de 32 A, tanto en carga trifásica como monofásica. Si el vehículo admite carga trifásica a 32 A se le suministrará energía a 22 kW de potencia. Más información en "clientes@empark.es".
#La dirección del Aparcamiento#

Enchufes / enchufes

TYPE 2
TYPE 2
TYPE 2
TYPE 2
TYPE 2
TYPE 2
TYPE 2
TYPE 2