NOTAS

Al pàrquing de l'hotel

INSTRUCCIONES DE USO

Sin instrucciones

Enchufes / enchufes

FOTOS