NOTAS

L'estació de recàrrega es troba ubicada a l'aparcament Camp del Cellerot, ubicat, al costat de l'estació d'autobusos i darrere de l'arxiu comarcal.
La estación de recarga se encuentra en el aparcamiento Camp del Cellerot, ubicado al lado de la estación de autobuses y detrás del archivo comarcal.

INSTRUçõES DE FUNCIONAMENTO

Per a utilitzar l'estació de recàrrega, es necessita tenir la targeta que emet l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès o tenir la targeta d'algun altre municipi que formi part de l'aliança de municipis de l'ICAEN, per exemple: Live Barcelona, Reus, Lleida, Cambrils, Girona, Amposta, etc.
Para utilizar la estación de recarga se necesita tener la tarjeta que emite el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès o tener la tarjeta de algún otro municipio que forme parte de la alianza de municipios del ICAEN, por ejemplo: Live Barcelona, Reus, Lleida, Cambrils, Girona, Amposta, etc.

Conectores

CHAdeMO
CCS Combo
TYPE 2