NOTES

Not notes

OPERATING INSTRUCTIONS

Avisar en recepción

Plugs/sockets

PHOTOS