NOTES

A l'entrada del parking, just davant el portal

OPERATING INSTRUCTIONS

Endollar i carregar. Només per clients de Fontgas

Plugs/sockets

PHOTOS