NOTES

Not notes

OPERATING INSTRUCTIONS

Cal demanar la targeta a recepció. Té un cost de 5 €

Plugs/sockets

PHOTOS