NOTES

Not notes

OPERATING INSTRUCTIONS

Pregunteu a recepció - ask at reception

Plugs/sockets